Sau đây là phác thảo về Chính sách quyền riêng tư của Hoàng PM

  • Phần Chung

Tại hoangpm.com chúng tôi biết rằng mối quan tâm số một của bạn là chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật và quyền riêng tư mà bạn mong đợi. Bạn nên lưu ý các vấn đề về an toàn và quyền riêng tư sau khi duyệt trang web của chúng tôi.

Hoangpm.com thu thập thông tin gì?

  •  Tiêu chuẩn sử dụng của Trang web

Nói chung, bạn có thể duyệt Trang mà không cho chúng tôi biết bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Thông tin duy nhất chúng tôi thu thập trong quá trình điều hướng chung trên Trang web là thông tin dành cho nhật ký máy chủ: Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang bạn xem, thời gian bạn viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.

  • Thu thập thông tin cá nhân

Nếu bạn đăng ký nhận bản tin, đăng nhập, yêu cầu thông tin, gửi bất kỳ nhận xét nào hoặc nếu bạn tham gia nhóm thảo luận hoặc danh sách gửi thư điện tử, bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin cá nhân: tên và địa chỉ email, ví dụ: . Thông tin đó chỉ được thu thập với sự cho phép của bạn và được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu và danh sách gửi thư khác nhau thuộc về hoangpm.com

Việc đăng ký thông tin cá nhân dẫn đến việc gửi cookie * trên một số phần nhất định của hoangpm.com. Bằng cách đặt cookie này, hoangpm.com sẽ ghi nhớ các chi tiết cá nhân của bạn ở lần truy cập tiếp theo để bạn không phải nhập lại thông tin tương tự. Điều này giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Tham gia vào các nhóm thảo luận có nghĩa là những người tham gia khác trong nhóm mà bạn đã chọn (bao gồm cả những người không phải là Quản trị viên Trang web) sẽ biết về bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn chọn tiết lộ. Trong một số nhóm thảo luận mở, thông tin là công khai.

Hoangpm.com làm gì với thông tin mà nó thu thập?

  • Tiêu chuẩn sử dụng của Trang web

Thông tin được thu thập trong quá trình điều hướng trong khu vực “hoangpm.com” được sử dụng để phân tích xu hướng và việc sử dụng trang web để cải thiện tính hữu dụng của nó. Không có thông tin cá nhân được đính kèm ở đó.

  • Thông tin cá nhân

Hoangpm.com có thể sử dụng thông tin đó để:

* Liên hệ với bạn – để đáp ứng yêu cầu hoặc đề xuất hoặc gửi cho bạn tin tức, tài liệu, ấn phẩm, v.v.

* Xác nhận các mục của bạn trên trang web;

* “Ghi nhớ” hồ sơ và sở thích trực tuyến của bạn;

* Phân tích thống kê thực hiện.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không muốn cung cấp thông tin cá nhân?

Cung cấp thông tin cá nhân trên Trang web là tùy chọn. Nếu bạn không muốn cung cấp thông tin thuộc loại này, bạn luôn có thể lướt Trang web, nhưng bạn sẽ không thể truy cập toàn bộ Dịch vụ và Thông tin của Dịch vụ.

  • Xóa hoặc sửa đổi thông tin

Bạn có thể xóa hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách quay lại trang bạn đã đăng ký hoặc liên hệ với quản trị viên của trang. Nếu trang được đề cập không cung cấp bất kỳ thông tin nào về chủ đề này, bạn có thể liên hệ với hoangpm.com để biết thêm thông tin.

Nếu bạn không phải là người cung cấp thông tin cá nhân liên quan đến bạn và muốn xóa thông tin đó, bạn có thể gửi yêu cầu của mình về quyền riêng tư tới hoangpm.com

  • Bảo mật

Dữ liệu cá nhân được giao cho Trang web sẽ không được bán hoặc chuyển cho bất kỳ bên thứ ba. Bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho hoangpm.com bởi người dùng Trang web đều được lưu giữ với sự cẩn thận tối đa và an toàn tối đa. Nó sẽ chỉ được sử dụng theo cách được mô tả trong chính sách quyền riêng tư này hoặc theo các quy tắc đặc biệt của các trang web được truy cập hoặc theo cách mà bạn đã đồng ý rõ ràng. Hoangpm.com sử dụng các kỹ thuật và nhiều biện pháp khác nhau để đảm bảo an toàn thông tin được lưu trữ trong hệ thống của mình và bảo vệ chúng khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy.

Tất cả các tình nguyện viên của chúng tôi có quyền truy cập vào thông tin cá nhân hoặc có liên quan đến việc xử lý các dữ liệu này, có nghĩa vụ tôn trọng tính bảo mật của mọi người dùng Trang web, bao gồm thông tin cá nhân.

Trang web cung cấp các liên kết đến các trang web bên ngoài khu vực “hoangpm.com” và không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật hoặc nội dung nằm trên chúng.

  • Sửa đổi

Bất kỳ sửa đổi nào của các điều khoản này có thể được thực hiện bất cứ lúc nào mà không cần công bố hoặc thông báo trước.

  • Liên hệ

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc về chính sách bảo mật của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi

Trân trọng cảm ơn!