Mỗi bản tải xuống có sẵn tại hoangpm.com đã được phát triển bởi các nhà phát triển bên thứ 3. Chúng tôi không liên kết, ủy quyền, xác nhận bởi hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến nhà phát triển bên thứ 3.

Tải xuống được cung cấp bởi hoangpm.com tuân thủ đầy đủ Giấy phép Công cộng Chung – General Public License (GPL). Tên, biểu thức và nhãn hiệu được sử dụng trong phạm vi cần thiết để xác định trung thực và chính xác các sản phẩm theo nguyên tắc sử dụng hợp lý.

Việc sử dụng tài nguyên do hoangpm.com cung cấp là quyền quyết định của bạn. hoangpm.com sẽ không đảm bảo chức năng tải xuống và cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do cài đặt tải xuống. Vì vậy hãy cân nhắc và có trách nhiệm cho việc sử dụng tài nguyên của mình. Hoangpm.com sẽ không cung cấp hỗ trợ tải xuống – nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng xem xét việc mua giấy phép hỗ trợ áp dụng từ nhà phát triển tương ứng.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây

Trân trọng cảm ơn!