Code vô hiệu hóa Feed RSS trong WordPress

Mặc định WordPress đã có sẵn link feed rss nhưng trong một vài trường hợp bạn không muốn có nó. Đoạn code dưới đây sẽ giúp bạn xóa bỏ nó, bạn chỉ cần thêm đoạn code dưới đây vào file functions.php của theme bạn đang sử dụng là được, nhớ dùng Child Theme cho an toàn nhé.

Tham khảo thêm: Top hosting tốt nhất hiện nay

/*
* Xoá bỏ link feed rss trong WordPress
*/
function wp_disable_feeds() {
    wp_safe_redirect(home_url(), 301);
    die();
}
add_action('do_feed', 'wp_disable_feeds', 1);
add_action('do_feed_rdf', 'wp_disable_feeds', 1);
add_action('do_feed_rss', 'wp_disable_feeds', 1);
add_action('do_feed_rss2', 'wp_disable_feeds', 1);
add_action('do_feed_atom', 'wp_disable_feeds', 1);
add_action('do_feed_rss2_comments', 'wp_disable_feeds', 1);
add_action('do_feed_atom_comments', 'wp_disable_feeds', 1);
remove_action('wp_head', 'feed_links', 2 );
remove_action('wp_head', 'feed_links_extra', 3 );

Trong code trên giúp bạn 2 điều:

  • Xoá bỏ link /feed trong <head>
  • Chuyển hướng 301 toàn bộ link feed cũ về trang chủ
Mục nhập này đã được đăng trong Wordpress và được gắn thẻ .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *